Сапаттуу артыкчылык

Кызматкерди, машинаны, материалды, ыкманы, айлана-чөйрөнү жана өлчөөнү башкарууну жана көзөмөлдөөнү практикалык ишке колдонуп, WRN сапатты контролдоо тутумунун толук комплексин түзүп, арык өндүрүштү активдештирип, ишенимдүү сапаттуу ишкана курат.

WRN-Institute-of-LivableAir

ТУТУМДУК СЕРТИФИКАЦИЯ

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Продукцияны сертификаттоо

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Кесиптик тестирлөө борборлору

Certification-CCC
Жашыл тасма долбоору
Эксперименталдык тест

Certification-CCC
Өлчөө
Эксперименталдык тест

Certification-CCC
Абаны тазалоо
Эксперименталдык тест

Certification-CCC
Бош кубат
Эксперименталдык тест

Certification-CCC
Продукциянын өзгөчөлүктөрү
Эксперименталдык тест

Certification-CCC
Материалды калыптандыруу
Эксперименталдык тест